Maksa par kursiem

Atpakaļ

Nometņu vadītāju kursu apmaksa tiek aprēķināta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra MK noteikumiem Nr.680 "Valsts izglītības satura centra  maksas pakalpojumu cenrādis" 6.punktu. ( EUR 2,50 par vienu akadēmisko stundu).

1. Bērnu nometņu vadīšanas un organizēšanas metodika- 72 stundas - EUR 180 vienam dalībniekam.

2.Bērnu nometņu vadītāju organizēšanas un vadīšanas metodikas pilnveide- 36 stundas-EUR 90 vienam dalībniekam.

 72 stundu un 36 stundu ietvaros Jums ir iespēja apgūt Pirmās palīdzības zināšanas, kas nepieciešamas nometnēs.  Maksa par PP kursu apguvi ir ietverta kopējā bērnu nometņu vadītāju kursu apmaksā.

Kursu apmaksa notiek pārskaitījuma veidā, pamatojoties uz iepriekš izrakstītiem rēķiniem.

Rekvizīti kursu apmaksai:

Valsts Izglītības satura centrs

reģ. Nr. 90009115938

Vaļņu iela 2, Rīgā, LV 1050

Valsts kase, TRELLV22

LV94TREL2150653015000