Jaunumi

Atpakaļ
2022-03-03 I.Kraskeviča

NOMETNES ATĻAUTS RĪKOT NO 2022.GADA 1.MARTA. IZMAIŅAS VESELĪBAS INSPEKCIJAS CENRĀDĪ.

Pamatojoties uz MK 28.09.2021. noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai) bērnu nometnes ir atļauts rīkot no 2022.gada 1.marta. Šobrīd tiek saskaņotas VISC vadlīnijas (tiks ievietotas mājas lapā tuvākā laikā).

VISC informē, ka Veselības inspekcija ir veikusi izmaiņas savā maksas pakalpojumu cenrādī. Pamatojoties uz 2022.gada 11.janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 24 "Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis" tiek noteiktas jaunas izmaksas VI saskaņojumu saņemšanai. Jaunsardzes organizētajās nometnēs VI saskaņojumu saņemšana ir bez maksas.

 

 

Lasīt Vairāk...
2021-10-15 I.Kraskeviča

Valsts izglītības satura centra cenrādis!

Ministru kabineta 2021.gada 12. oktobra noteikumi Nr.680 “Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis” turpmāk nosaka bērnu nometņu vadītāju kursu maksas pakalpojuma cenrādi.

Saskaņā ar noteikumu pielikuma 6.punktu - bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursu un profesionālās kompetences pilnveides kursu viena akadēmiskā stunda vienai personai maksā EUR 2.50.

Tādējādi 36 stundu programma  "Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodikas pilnveide" izmaksās EUR 90 vienam dalībniekam, 72 stundu programma "Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika" izmaksās EUR 180 vienam dalībniekam.

 

 

Lasīt Vairāk...
2021-06-22 I.Kraskeviča

Atļauts vienas grupas ietvaros uzņemt 30 nometnes dalībniekus!

Šodien Ministru kabinets pieņēma labojumus vadlīnijās, kas nosaka piesardzības pasākumu ievērošanu bērnu nometņu organizētājiem, atļaujot vienas grupas ietvaros piedalīties nometnē 30 dalībniekiem.  Vadlīniju 4.punkts labots sekojošā redakcijā:

4.punkts:  Ja 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju samazinās zem 100, un līdz brīdim, kamēr tas nepārsniedz 120, tiek noteiktas šādas prasības attiecībā pret personu skaitu vai pakalpojuma sniegšanai noteikto platību, nemainot pārējās epidemioloģiskās drošības prasības: nometnē bērnu skaits grupā ir ne vairāk par 30 dalībniekiem.  Slimību profilakses un kontroles centrs savā tīmekļvietnē publicē 14 dienu Covid-19 saslimstības rādītājus. Ja tiek konstatēts saslimstības samazinājums, attiecīgie piesardzības un ierobežojošie pasākumi tiek piemēroti nākamajā dienā pēc publikācijas. Ja tiek konstatēts saslimstības pieaugums un nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus, SPKC  publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" informāciju par tādu epidemioloģiskās drošības stāvokli, kad nepieciešams pastiprināt epidemioloģiskās drošības pasākumus un pasākumi tiek piemēroti trešajā darba dienā pēc minētās informācijas publicēšanas.

Lasīt Vairāk...
2021-06-17 I.Kraskeviča

Biežāk uzdotie jautājumi

Sveiciens visiem nometņu vadītājiem, nometņu dalībnieku vecākiem! Esam apkopojuši biežāk uzdotos jautājumus par nometņu organizēšanu šovasar. Aicinām izmantot mājas lapas resursus un Jums interesējošo informāciju sākotnēji meklēt sadaļā "Jaunumi". P.S. Visi mājas lapā ievietotie materiāli vislabāk atveras ar Firefox pārlūku.Pievienoju biežāk uzdotos jautājumus, kurus ik pa laikam papildināsim:

Lasīt Vairāk...
2021-06-16 I.Kraskeviča

Aktualitātes vadlīnijās! Vienā ēkā var būt vairākas nometņu dalībnieku grupas!

Rīkojot bērnu nometnes klātienē, ēkās ar vairākiem stāviem, atsevišķās ēkās vai ēkās ar vairākām ieejām, turpmāk vienlaicīgi būs atļauts darboties vairākām grupām, - to paredz otrdien Ministru kabinetā atbalstītie Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavotie grozījumi noteikumos par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Valdības lēmums paredz, ka dienas nometnēs ārpus telpām dalībniekiem un personālam nebūs jālieto mutes un deguna aizsegi. 
IZM skaidroja, ka nometnē varēs piedalīties darbinieki un bērni, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma veikts  Covid-19 tests un tas ir negatīvs, atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā. Testi tiek apmaksāti no valsts budžeta un testēšanas procesu koordinē Veselības inspekcija.
Ministrijā piebilda, ka testu var neveikt, ja dokumentāri iespējams apliecināt vakcināciju pret Covid-19 vai ja cilvēks pārslimojis infekciju.
Dalībnieku skaits vienā nometnes grupā, tāpat kā līdz šim, pagaidām nevar pārsniegt 20 bērnu. Vienlaikus Veselības ministrija vērtē pulcēšanās apjomus, tajā skaitā grupu lielumu nometnēs, un nākamajā nedēļā esošos ierobežojumus ir plānots pārskatīt.

 

Lasīt Vairāk...
2021-06-02 I.Kraskeviča

NOMETŅU VADĪTĀJIEM PAR TESTĒŠANOS!

2021.gada 1.jūnijā veiktas izmaiņas vadlīnijās, kuras nosaka piesardzības pasākumu ievērošanu bērnu nometņu organizētājiem. Testēšanu 48 stundas pirms nometnes norises varēs veikt vairākās laboratorijās: E.Gulbja, Centrālā, BIOR un MFD filiālēs. Pielikumos pievienotas katras laboratorijas testa nodošanas instrukcijas, kā arī veidlapas paraugs, kas iesniedzams laboratorijai. AICINĀJUMS NOMETŅU VADĪTĀJIEM: Lūdzu uzņemieties testēšanas procesa organizēšanu paši, nedeleģējiet to vecākiem!  Jūsu uzdevums- sagatavot sarakstu  ar nometnes dalībniekiem un personālu, kuriem nepieciešama testēšanās, un nosūtīt izvēlētajai laboratorijai. Laboratorija nosūtīs kodus  uz vecāku e-pastiem, par ierašanos uz testēšanos. P.S. Veidlapā obligāti uzrādiet vecāku e-pastus.  Visi dokumenti labāk atveras ar Firefox pārlūku. Patiesā cieņā, Inta Kraskeviča.

Lasīt Vairāk...
2021-05-27 I.Kraskeviča

Nometnes atļauts rīkot sākot ar 2021.gada 14.jūniju!

27. maijā veiktie grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz atļaut bērnu vasaras nometņu darbību no 14. jūnija. Bērnu skaits grupā nevar pārsniegt 20 dalībniekus. Nometnēs, kas tiek organizētas brīvā dabā vai atsevišķās ēkās, ir pieļaujama vairāku grupu dalība, ja tiek veikti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi un nodrošināts, ka šo grupu dalībnieki un personāls nometnes darbības laikā nesastopas. 

Valsts izglītības satura centrs kopā ar Veselības ministriju, Zinātnes un izglītības ministriju, SPKC  tuvākajās dienās sagatavos Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem, kas pēc MK lēmuma stāšanās spēkā (nākamajā dienā pēc publicēšanas Latvijas Vēstnesī, kas gaidāma tuvāko dienu laikā) būs pieejamas https://www.izm.gov.lv , https://www.visc.gov.lv/, https://nometnes.gov.lv.

Lasīt Vairāk...
2021-03-31 I.Kraskeviča

Jaunākais regulējums Covid-19 pandēmijas laikā!

 

Pamatojoties uz  2021.gada 14.janvāra MK noteikumiem Nr.35 tiek veikti grozījumi  Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumos Nr. 981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība":

Ģimenes ārsta izziņa bērna dalībai jebkurā nometnē būs nepieciešama līdz jūnija beigām

Ģimenes ārsta izziņa bērna dalībai jebkurā nometnē būs nepieciešama līdz 30.jūnijam, paredz ceturtdien valdības atbalstītie grozījumi "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtībā".
Izziņai dalībai visās nometnēs ir jābūt izsniegtai ne vēlāk kā septiņas dienas pirms nometnes darbības sākšanas. Līdz šim šāda prasība bijusi spēkā līdz 2020.gada beigām.
Tāpat līdz pērnā gada beigām spēkā bija prasība, ka visām nometnēm jāsaņem Veselības inspekcijas atzinums. Arī šīs prasības termiņš ar valdības lēmumu pagarināts līdz 30.jūnijam.
Veselības ministrijā (VM) skaidroja, ka termiņa pagarinājums nepieciešams, ņemot vērā epidemioloģiskos datus, kas uzrāda, ka saslimstība ar Covid-19 pieaug, arvien pieaug saslimstība Latvijas reģionos un kopumā prognozējams augsts Covid-19 izplatības risks. Bērnu nometņu organizēšana ir augsta riska darbība no bīstamas infekcijas slimības ierobežošanas viedokļa, norāda ministrijā. Abu termiņu pagarināšanas mērķis ir sabiedrības veselības aizsardzībai nodrošināt epidemioloģiskās drošības pasākumu ievērošanu bērnu nometnēs, lai ierobežotu Covid-19 slimības izplatību.
Grozījumu anotācijā VM norāda, ka arī vismaz nākamajam pusgadam jānodrošina drošības pasākumi un maksimāli jāierobežo riska faktori, kas veidojas, ja bērni no dažādiem sociālajiem klāsteriem pulcējas nometnēs. Tāpat ir prognozējams, ka inficēšanās risks mājsaimniecībās saglabāsies augsts.
Ja bērni ilgstoši nav apmeklējuši izglītības iestādi, uzturējušies mājās, ir svarīgi, lai pirms nometnes ārsts novērtētu gan bērna fizisko, gan psihisko veselību, pārliecināti speciālisti. Iespēju robežās jānovērš, ka bērns, kas ir Covid-19 pacienta kontaktpersona vai kuram ir konstatēta saslimšana ar Covid-19, piedalās nometnē. Izsniedzot izziņu, ārstniecības persona novērtē, vai Slimību profilakses un kontroles centrs bērnu nav noteicis kā Covid-19 pacienta kontaktpersonu, vai bērnam nav laboratoriski apstiprināta Covid-19 diagnoze, vai arī bērnam nav Covid-19 vai citu infekcijas slimību saslimšanas pazīmes.
Tāpat nepieciešams nodrošināt, ka arī āra un iekštelpu nometnes darbībā tiek ievēroti visi nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai ierobežotu Covid-19 izplatību.

Lasīt Vairāk...
2020-10-15 I.Kraskeviča

Aktuālā informācija nometņu organizēšanai pēc 2020.gada 13.oktobra grozījumiem MK noteikumos Nr.360!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.624 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” ir  noteikts, ka vienā norises vietā var notikt tikai viena nometne, kurā bērnu skaits grupā ir ne vairāk kā 30 dalībnieki.

Ja tiek organizēta sporta nometne, tad jāņem vērā minētajos noteikumos noteiktais (no 2020.gada 17.oktobra līdz 6.novembrim sporta treniņi (nodarbības) tiek organizētas ārtelpās vai individuāli). Tādējādi nometnes laikā sporta nodarbības grupā var notikt tikai ārā, bet individuālie treniņi (nodarbības) var notikt iekštelpās.

Valsts izglītības satura centrs iesaka nometņu vadītājiem neiesaistīt nometnēs dalībniekus no augsta epidemioloģiskā riska reģioniem (Aizputes novads, Daugavpils pilsēta, Daugavpils novads, Dundagas novads, Kuldīgas novads, Olaines novads, Talsu novads un Krāslavas novads). Pastiprināta uzmanība jāpievērš tam, lai bērnu nometnēs nepiedalītos personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija.

Kontaktinformācija: inta.kraskevica@visc.gov.lv; tālr. 60001629.

Lasīt Vairāk...
2020-10-14 I.Kraskeviča

PAR BĒRNU NOMETNĒM RUDENS BRĪVLAIKĀ- IEROBEŽOJUMI!

2020.gada 13.oktobrī pieņemtie MK ierobežojumi nosaka, ka - "privātos pasākumos drīkst pulcēties ne vairāk kā 30 cilvēku. Minētais skaits tiek pielīdzināts iepriekš noteiktajām cilvēku grupām, kas drīkstēja pulcēties, neievērojot distancēšanos, sporta treniņos, bērnu nometnēs un tamlīdzīgi."

Bērnu nometnes drīkst organizēt, pieņemot tajās ne vairāk kā 30 nometnes dalībniekus! Nav atļauts organizēt vairākas bērnu nometņu grupas (pa 30 dalībniekiem)  vienā norises vietā!

Par turpmākiem lēmumiem informēsim, ar cieņu- VISC.

Lasīt Vairāk...
>> Vecākas ziņas