Kurss: Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursus Latvijas diasporas interesentiem ārvalstīs- pirmreizējās apliecības saņemšanai

Atpakaļ
Sākuma datums 2022-09-01
Apraksts Valsts izglītības satura centrs piedāvā bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursus Latvijas diasporas interesentiem ārvalstīs   Valsts izglītības satura centrs (VISC), ņemot vērā pieprasījumu no diasporas un ierobežotās iespējas diasporas dalībniekiem apmeklēt bērnu nometņu kursus Latvijā klātienē vai attālināti noteiktajos laikos,  piedāvā vienu reizi gadā apgūt bērnu nometņu vadītāju apmācības programmu tālmācībā, lai iegūtu bērnu nometņu vadītāja apliecību nometņu rīkošanai Latvijā. Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursu programmas tālmācības piedāvājums Programmā ietvertas šādas video lekcijas: Normatīvo aktu prasības bērnu nometņu organizēšanas un darbības nodrošināšanai (lektors-Personības un biznesa attīstības kompānijas SIA  “Jardi” treneris Arnolds Brūders) Ieteikumi bērnu nometņu satura un filozofijas izstrādei (lektors- Personības un biznesa attīstības kompānijas SIA  “Jardi” treneris Arnolds Brūders) Nometnes plānošanas vispārējie jautājumi – 3 posmi. Nometnes programma (lektors- Personības un biznesa attīstības kompānijas SIA “Jardi” treneris Arnolds Brūders) Nometnes projekta sagatavošana (lektors- Personības un biznesa attīstības kompānijas SIA “Jardi” treneris  Arnolds Brūders). Normatīvie akti, kas reglamentē ugunsdrošības prasības bērnu nometnēs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta  prasības bērnu nometņu saskaņojumu saņemšanai un drošas vides nodrošināšanai telpās (lektors –Paulis Tretjakovs). Nometnes personāls. Personāla komplektēšana, vadība. Atbildību sadale. Nometnes vietas izvēle. Nometnes materiāli tehniskā bāze. Loģistika. Drošības jautājumi nometnē (lektors- Āra dzīves apmācību centra “Pelēkais vilks” nometņu vadītājs Nils Klints) Higiēnas prasību ievērošana nometnēs (lektore- SIA “Latvijas Pieaugušo izglītības centrs Minerva” nometņu vadītāja  Lolita Osipova) Pārtikas apritē noteiktās higiēnas prasības. Veselīga uztura ieteikumi (lektore - Pārtikas un veterinārā dienesta Pārtikas izplatīšanas un uzraudzības daļas vecākā eksperte Svetlana Alminoviča-Miljanoviča) Bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšana nometnēs. Bērnu pamattiesības un pienākumi dažādos normatīvajos aktos. Ieteikumi pārbaudēs (lektore-   Valsts bērnu tiesību inspekcijas Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta vadītāja Valentīna Gorbunova) Juridiskie jautājumi (līgumi, līgumu veidi) (lektors-  juriskonsults Igors Buķis- Fleitmanis) Spēļu metodes nometnēs. Ieteikumi nometnes programmas veidošanā (lektori- Centra “Dardedze” psihologi) Problemātisku situāciju risināšanas paņēmieni. (lektori- Centra “Dardedze” psihologi)   Kursu norises kārtība: 1.solis: visi diasporas dalībnieki, kuri vēlas apgūt kursu programmu, piereģistrējas mājaslapas www.nometnes.gov.lv  sadaļā kursi – “Bērnu nometņu vadītāju sagatavošanas kursi Latvijas diasporas interesentiem ārvalstīs”, norādot visu nepieciešamo informāciju. Reģistrēšanās kursiem ir atvērta līdz 1.09.2022.   2.solis: 2 nedēļu laikā pēc 1.09.2022. VISC sagatavo un izsūta dalībniekiem rēķinus kursu apmaksai. Kursu maksa (180 eiro vienam dalībniekam).  3.solis: Pēc apmaksas saņemšanas VISC  izsūta katram dalībniekam pieeju kursu video lekciju materiālam, kuru tālmācības ceļā jāapgūst no 1.10.2022  līdz 10.11.2022. Datumi var tikt precizēti.   4.solis: Novembrī tiks organizēta viena mācību diena Zoom tiešsaistē, kad lektori konsultēs un atbildēs uz neskaidrajiem jautājumiem, tādējādi nostiprinot kursu dalībnieku zināšanas.   5.solis: Visiem kursu dalībniekiem tiks nosūtīts pārbaudes darbs  zināšanu pārbaudei.   6.solis: Pēc pārbaudes darba veiksmīgas nokārtošana katrs kursu dalībnieks saņems elektroniski parakstītu apliecību par bērnu nometņu vadītāju kursu apguvi.   7.solis: Visi dati par bērnu nometņu vadītāja statusa saņemšanu tiks ietverti kopējā bērnu nometņu vadītāju reģistrā, izsniedzot arī pieeju (parole, lietotājvārds) bērnu nometņu reģistrēšanai mājas lapā www.nometnes.gov.lv . Inta Kraskeviča Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vecākā eksperte Tālr. +371 60001629