Jaunumi

Atpakaļ
2023-01-23 I.Kraskeviča

Par iespēju nometņu organizētājiem piedalīties tirgus izpētē projektā Nr.9.2.2.1./15/I/004 “Kurzeme visiem”

Bērnu nometņu vadītājiem ir iespēja piedalīties tirgus izpētē, projektā Nr.9.2.2.1./15/I/004 “Kurzeme visiem” , kurā plānots organizēt bērnu nometnes bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Šī pasākuma mērķis ir veicināt bērnu (no 9 līdz 15 gadiem) ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimeņu integrāciju sabiedrībā, tai skaitā veicināt, atjaunot un uzlabot bērnu ar FT spēju sociāli funkcionēt, kā arī radīt šai funkcionēšanai labvēlīgus apstākļus.
 
Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekts “Kurzeme visiem”  tiek īstenots, lai palielinātu ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem. To no 2015. – 2023.gadam ar Eiropas Sociālā fonda un valsts finansējuma atbalstu īsteno Kurzemes plānošanas reģions sadarbībā ar pašvaldībām, to bērnu sociālās aprūpes centriem un valsts sociālās aprūpes centru “Kurzeme”.

Vairāk informācijas par projektu tā mājas lapā: www.kurzemevisiem.lv vai Kurzemes plānošanas reģiona mājas lapā: https://www.kurzemesregions.lv/projekti/socialas-joma/kurzeme-visiem/.

Visi interesenti var sagatavot savus piedāvājumus un iesniegt atbilstoši tirgus izpētes noteikumiem.