Jaunumi

Atpakaļ
2024-04-23 I.Kraskeviča

ATBALSTS UKRAINAS UN LATVIJA BĒRNU UN JAUNIEŠU NOMETNĒM

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām īsteno atbalsta programmu Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”, kas ir sociāli nozīmīga gan Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam, gan Latvijas sabiedrībai. 

Nometnes tiek organizētas ar mērķi nodrošināt atbalstu Ukrainas bērnu un jauniešu socializācijai un psihoemocionālajai labbūtībai, kā arī latviešu valodas praktizēšanai un prasmju pilnveidei, komunicējot un sadarbojoties gan savā starpā, gan ar Latvijas bērniem un jauniešiem daudzveidīgās radošajās norisēs un izglītojošās aktivitātēs kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, veselīga dzīvesveida un drošības jautājumos.

  • Nometnes mērķauditorija ir  1. līdz 12. klases skolēni, kuru skaits sadalās līdzvērtīgi (50%/50% vietējie bērni/Ukrainas bērni).

 

  • Nometnes saturiski ietver šādas tematiskas aktivitātes:
  •  izglītojošas aktivitātes kultūrizglītībā, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē;
  •  latviešu valodas praktizēšana un prasmju pilnveide;
  •  komunikācijas, sadarbības un sociāli emocionālo prasmju pilnveide;
  •  sporta/fiziskās aktivitātes;
  •  veselīga dzīves veida un cilvēkdrošības paradumu veidošana.

 

  • Nometnes  plānotais ilgums, kā minimums, ir 3 dienu dienas nometnes vai 5 dienu diennakts nometnes. Dienas nometnes programma dienā vismaz 6 stundu ilga. Atbalsta apmērs par vienu nometnes dalībnieku dienā ir 50 euro apmērā (dienas nometne) vai 70 euro apmērā (diennakts nometne).

 

  • Finansējums nometnēm tiek piešķirts, balstoties uz līguma starp VISC un pašvaldību. Pašvaldības, izsludinot konkursu nometņu organizētājiem, ir tiesīgas noteikt kritērijus un nosacījumus piedāvājuma izvērtēšanai, lai nodrošinātu kvalitatīvu nometnes norisi. Nometņu organizētājs var būt gan pašvaldību dibinātas iestādes, gan biedrības un nodibinājumi, gan nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

 

  • Nometņu vadītājiem reģistrējot nometni mājaslapā, obligāti ieklikšķināt atzīmi sadaļā "Valsts finansētās nometnes projektā “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.
Sadarbības atbalsta departamenta
Nemateriālā kultūras mantojuma un ilgtspējīgas attīstības projektu nodaļas
vecākā eksperte

Inta Kraskeviča