Jaunumi

Atpakaļ
2024-05-20 I.Kraskeviča

NOMETŅU VADĪTĀJIEM UN VECĀKIEM ZINĀŠANAI! Kādos gadījumos VID atmaksā IIN par dalību bērnu nometnēs?

Daudziem nometņu vadītājiem un arī bērnu vecākiem, nereti rodas jautājums- Kādos gadījumos VID atmaksā IIN par bērna dalību nometnēs? Sadarbībā ar VID speciālistiem esam sagatavojuši Jums informāciju, lai turpmāk nerastos pārpratumi šajā jautājumā:

"Gada ienākumu deklarācijā drīkst iesniegt attaisnotos izdevumus par interešu izglītības programmu (Izglītības likuma definīcija) apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam:

  • no reģistrētām izglītības iestādēm. Izglītības iestāžu reģistrs pieejams https://www.viis.gov.lv/registri/iestades
  • no citām iestādēm, uzņēmumiem un fiziskām personām, kas saņēmušas pašvaldības licenci. Ar informāciju par pašvaldību licencētajām interešu izglītības programmām aicinām iepazīties pašvaldību mājas lapās vai sazinoties ar pašām pašvaldībām.

 Lai apliecinātu taksācijas gadā veiktos attaisnotos izdevumus, fiziskā persona, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, tai pievieno dokumentu kopijas (attaisnojuma dokumentu oriģinālus uzrāda pēc Valsts ieņēmumu dienesta pieprasījuma) piemēram, kvītis, čekus, maksājuma uzdevumus, konta izrakstus, interneta bankas maksājuma uzdevumus, kuri apliecina izglītības un ārstniecisko izdevumu samaksu un kuros ir norādīts fiziskās personas – nodokļa maksātāja vai viņa ģimenes locekļa vārds, uzvārds un personas kods, dokumenta izsniegšanas datums, kases čeka vai kvīts sērija un numurs, maksājuma uzdevuma numurs, saņemtā pakalpojuma veids (izglītības vai medicīnas un ārstnieciskais pakalpojums) un pakalpojuma sniedzēja reģistrācijas numurs vai personas kods un nosaukums vai vārds, uzvārds. Jautājumu gadījumā aicinām zvanīt uz VID konsultatīvā tālruņa numuru 67120000."