Jaunumi

Atpakaļ
2023-09-05 I.Kraskeviča

Veikti grozījumi 2009.gada 1.septembra MK noteikumos Nr. 981"Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība"

Turpmāk ģimenes ārsta izziņa dalībai nometnē nebūs jāuzrāda

Šodien, 6. septembrī, Ministru kabinets ir apstiprinājis izmaiņas nometņu norises un organizēšanas kārtībā, kas paredz, ka turmpāk, dalībai nometnēs, vecākiem nebūs jāiesniedz ārsta izziņa par bērna veselības stāvokli, bet visiem nometņu organizatoriem būs jāsaņem pozitīvs atzinums no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas.

Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie grozījumi paredz to, ka turpmāk nometnes dalībnieka likumiskie pārstāvji uzņemas atbildību par ziņām un dokumentiem, kas iesniegti nometnes organizētājam, tostarp par informāciju, kas nav norādīta, bet ir būtiska nometnes organizētājam, ja tā rezultātā tiek apdraudēta bērna drošības vai veselības intereses, tajā skaitā hroniskām saslimšanām, alerģijām, lietojamiem medikamentiem, uztura pielāgojumiem, fiziskās slodzes ierobežojumiem un nepieciešamiem atbalsta pasākumiem u.c. būtisku informāciju, kas var būt noderīga bērnu nometnes organizētājiem pakalpojuma nodrošināšanai un piemērotas pirmās palīdzības sniegšanai.

Grozījumi noteikumos paredz arī to, ka turpmāk, uzsākot nometni, ārstniecības persona pirmajā nometnes dienā visiem nometnes dalībniekiem veiks pedikulozes un infekcijas slimību pazīmju neesamības novērtēšanu, kas sevī ietver tādu pazīmju identificēšanu kā caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzeltes, paaugstināta ķermeņa temperatūra vai infekciozas izcelsmes izsitumi.

Lai precizētu un atvieglotu bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas procesu, plānots, ka gadījumos, kad izglītības programmas ietvaros nometni īsteno akreditētas profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes audzēkņiem, kā arī ir noslēgts līgums par profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas apguvi, vairs nav nepieciešams slēgt līgumu ar nometnes dalībnieku likumiskajiem pārstāvjiem par dalību nometnē. 

Tāpat precizēts nosacījums par veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanu Jaunsardzes centra organizētās nometnēs. Šajās nomentēs  vienošanās par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu var netikt slēgta, ja nometnē ir darbinieks, kas apmācīts paplašinātā pirmās palīdzības sniegšanā saskaņā ar normatīvajos aktos par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā noteiktajām mācību programmām, izņemot nometnes, kad Jaunsardzes centrs izvērtējis ārstniecības personas nepieciešamību un slēdzis vienošanos par veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu nometnē.

Lai izslēgtu iespēju, ka nometnes organizators izmanto negatīvus atzinumus nometnes organizēšanai, kas šobrīd formāli bija iespējams, turpmāk pirms nometnes darbības uzsākšanas nometnes organizētājs saņem pozitīvu atzinumu gan no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Veselības inspekcijas.

Bērnu nometnes organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Atgādinām, ka nometnes organizators rūpējas par to, lai nometne tiktu reģistrēta un saskaņota, tajā tiktu ievēroti visi drošības noteikumi, dalībnieki un viņu vecāki būtu informēti par visu svarīgo. Ar bērnu nometņu reģistru iespējams iepazīties šeit.