Nometņu vadītāju arhīvs

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs
Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
1. MR 000001 VUŠKĀNS DAINIS Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
2. MR 000002 SPRUKULE SANDRA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
3. MR 000005 KAZĀKA AINA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
4. MR 000006 STIKĀNE ILZE Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
5. MR 000009 LĪCĪTE AGNESE Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
6. MR 000010 OGORODŅIKOVA LILIJA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
7. MR 000011 VALAINE SANDRA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
8. MR 000013 KUMSĀRS ARTIS Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
9. MR 000022 NAGLE INESE Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
10. MR 000021 SILIŅA INTA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
11. MR 000020 SIPĀNE INITA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
12. MR 000018 ELSNE OLGA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
13. MR 000012 GRIGORJEVA LAIMA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
14. MR 000015 KOLNA GUNTA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
15. MR 000014 GRUDULE INGRĪDA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
16. MR 000017 KONOVALOVA SANDRA Nav norādīts 2002-04-07 2007-03-02
17. GR 000018 VILKA INTA–BIRUTA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
18. GR 000013 NIEDRA RUDĪTE Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
19. GR 000014 SAVEĻJEVA ASTRĪDA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
20. GR 000015 IELEJA SARMĪTE Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
21. GR 000019 KĻAVA DACE Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
22. GR 000020 DZINDZIBADZE LILITA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
23. GR 000030 LIPIŅA SANDRA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
24. GR 000016 VANAGA RASMA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02
25. GR 000017 RANCĀNE ANNA Nav norādīts 2002-04-13 2007-02-02

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.