Maksa par kursiem

Atpakaļ
Nometņu vadītāju kursu apmaksa tiek aprēķināta pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2021.gada 12.oktobra MK noteikumiem Nr.680 "Valsts izglītības satura centra  maksas pakalpojumu cenrādis" 6.punktu (EUR 2,50 par vienu akadēmisko stundu).
 
1. Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas metodika - 72 stundas - EUR 180 vienam dalībniekam.
2. Bērnu nometņu organizēšanas un vadīšanas kompetenču pilnveide pilnveide - 36 stundas - EUR 90 vienam dalībniekam.
 72 stundu un 36 stundu ietvaros Jums ir iespēja apgūt Pirmās palīdzības zināšanas, kas nepieciešamas nometnēs. Maksa par Pirmās palīdzības kursu apguvi ir ietverta kopējā bērnu nometņu vadītāju kursu apmaksā.
 
Kursu apmaksa notiek pārskaitījuma veidā, pamatojoties uz iepriekš izrakstītiem rēķiniem.
 
Rekvizīti kursu apmaksai:
Valsts Izglītības satura centrs
reģ. Nr. 90009115938
Vaļņu iela 2, Rīgā, LV 1050
Valsts kase, TRELLV22
LV94TREL2150653015000