Nometņu vadītāju saraksts

Atpakaļ
Nr. Apliecības numurs Uzvārds Vārds Teritorija Apliecība izdota Apliecība derīga
76. 116-00922 PUŽULE ADELE Rīga 2019-06-08 2024-06-07
77. 004-00011 OZOLA GITA Aizputes nov. 2019-06-08 2024-06-07
78. 064-00005 DREIŽE RITA Nīcas nov. 2019-06-08 2024-06-07
79. 114-00089 KLAMERS KASPARS Liepāja 2019-06-08 2024-06-07
80. 114-00091 LAUKMANE LAILA Liepāja 2019-06-08 2024-06-07
81. 097-00030 ZEIBOTE LINDA Tukuma nov. 2019-06-08 2024-06-07
82. 092-00006 MARMIZOVS ANDREJS Skrundas nov. 2019-06-08 2024-06-07
83. 114-00090 KOPIĻECA TATJANA Liepāja 2019-06-08 2024-06-07
84. 049-00064 MAZAIS ANDRIS Kuldīgas nov. 2019-06-08 2024-06-07
85. 114-00096 PETRENKO JANA Liepāja 2019-06-08 2024-06-07
86. 114-00087 DOMBROVSKA INESE Liepāja 2019-06-08 2024-06-07
87. 116-00373 RIBŅIKOVS VLADIMIRS Rīga 2019-09-27 2024-09-26
88. 113-00056 BURTNIEKS NAURIS Jūrmala 2019-09-27 2024-09-26
89. 054-00015 DAUGULE EVITA Limbažu nov. 2019-09-27 2024-09-26
90. 055-00011 VILCĀNE MĀRĪTE Līvānu nov. 2019-09-27 2024-09-26
91. 116-00395 KRASONE SVETLANA Rīga 2019-09-27 2024-09-26
92. 113-00052 TIMOFEJEVA OLGA Jūrmala 2019-09-27 2024-09-26
93. RP 000242 PURMALE INNA Rīga 2019-09-27 2024-09-26
94. 087-00001 DULPIŅA DZIDRA Saulkrastu nov. 2019-09-27 2024-09-26
95. 068-00003 LAPŠĀNE IEVA Cēsu novads 2019-09-27 2024-09-26
96. 065-00019 NASTAJA SANDRA Ogres nov. 2019-09-27 2024-09-26
97. RP 000866 GRĪNVALDE INGA Rīga 2019-09-27 2024-09-26
98. 116-00407 STRODE DAIGA Rīga 2019-09-27 2024-09-26
99. 097-00010 DEGTERJONOKA INESE Tukuma nov. 2019-09-27 2024-09-26
100. 116-00398 STOLOVSKA GRAŽINA Rīga 2019-09-27 2024-09-26

Sarkanā krāsā atzīmētas nederīgas nometņu vadītāju apliecības, kurām beigušies derīguma termiņi.